Blog

08.15

2017

Európai egyedi azonosító

2017 júniusától valamennyi uniós tagállam cégnyilvántartása összekapcsolttá vált és létrejött az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (Business Registers Interconnection System - BRIS). A vállalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik, kereskedelmi képviseleteik egy egyedi azonosítót kaptak (EUID), amely az Unión belül lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat.

Tovább

07.28

2017

Fizetési felszólítás - mikor és hogyan?

Szerződésen alapuló, lejárt és az adós által nem vitatott vagy elismert tartozás érvényesítésének mai napig leghatékonyabb módja a felszámolási eljárás kezdeményezése. Előnye abban rejlik, hogy a bíróság nem vizsgálja a nem teljesítés okát, hanem a feltételek megléte esetén vélelmezi az adós fizetésképtelenségét. Így a hitelező hosszadalmas peres és bizonyítási eljárás nélkül szerezhet érvényt igényének. Az eljárás formalizált, megindítása feltételekhez kötött, melyet 2017. július 1-jei hatállyal tovább szigorított a törvényalkotó. Hogy járunk el helyesen?

Tovább

07.07

2017

Cégkapu

Nyár végégig fontos bejelentési kötelezettség vár minden gazdálkodó szervezetre, ugyanis 2017. július 3. napján elindult a Cégkapu, amely működésében és funkciójában hasonlít az Ügyfélkapuhoz, de kifejezetten cégek számára készült.

Tovább

03.06

2017

Kevesebb, mint 10 nap maradt a törzstőke megemelésére!

Azok a korlátolt felelősségű társaságok, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,-Ft-ot, 2017. március 15. napjáig kötelesek törzstőkéjüket megemelni, vagy átalakulásukról, illetve megszűnésükről határozni.

Tovább

02.14

2017

Új európai adatvédelmi rendelet

Az új európai adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től kell kötelezően alkalmazni egész Európában. A rendelet jelentős változásokat és komoly szigorítást hoz a mai szabályokhoz képest.

Tovább

09.19

2016

Egyszerű bejelentés építtetők számára

2016. július 1-jén hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Kormányrendelet, s egyidejűleg hatályát veszti az ilyen típusú bejelentést szabályozó 456/2015. (XII.29.) Kormányrendelet. Ezen jogszabályváltozások miatt július 1-jétől a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentést az e-építési napló alkalmazásban kell megtenni.

Tovább

09.14

2016

Elektronikus építési napló

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni, 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél már elektronikusan.

Tovább

09.12

2016

Módosult a vezető tisztségviselők felelőssége, új zálogjogi szabályok

Az országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el a 2014 márciusa óta hatályos új Polgári Törvénykönyv legfrissebb módosítását. A június 23-án kihirdetett módosítás többek között két fontos változást hozott a gazdasági élet szempontjából.

Tovább

09.09

2016

Ingatlanfejlesztők figyelem!

Elsősorban több ütemben megvalósuló ingatlanfejlesztések esetén érdemes tudatosítani és élni az új Ptk. által biztosított új megoldással, amely lehetővé teszi a földterület és a rajta álló épület külön ingatlanként történő nyilvántartását. Az egész ingatlan tulajdonosa már rendelkezhet úgy, hogy a földet és a rajta álló épületet önálló ingatlanokként jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek eredményeképpen az épület önálló ingatlanként saját tulajdoni lapon kerül nyilvántartásra.

Tovább

08.31

2016

EUCOMED tréning

Irodánk interaktív tréninget tartott egy orvostechnikai eszközöket forgalmazó vállalat munkavállalóinak az EUCOMED (Európai Orvostechnikai Ipari Szövetség) által kidolgozott etikai kódex gyakorlati alkalmazásáról. A tréning során ismertettük a hatályos szabályozást és a várható módosításokat, továbbá gyakorlati példákon, megtörtént auditok során feltárt hiányosságokon keresztül hívtuk fel a figyelmet a vállalati szintű és az egyéni felelősségre. Irodánk évek óta nyújt jogi tanácsot compliance területen, így megbízásunk kiterjedt a társaság compliance programjának, valamint az interakciók során alkalmazott mintaszerződések, nyilatkozatformák kidolgozására is.

Tovább

07.22

2016

Haszonélvezeti jogról lemondás esetén fizetendő illeték

A haszonélvezeti jog értékének kiszámítási módját az illetéktörvény az ingatlan forgalmi értéke és a haszonélvező életkora alapján pontosan meghatározza. Nem ritka azonban az sem, hogy a haszonélvezőnek csak a törvény alapján számított értéknél magasabb ellentételezés fejében áll érdekében hozzájárulni a haszonélvezeti joga törléséhez. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez esetben a tulajdonos által fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték alapját a törvény alapján számított érték, vagy a felek megállapodása során meghatározott, ettől eltérő ellenérték képezi?

Tovább

07.11

2016

Módosult a Munka törvénykönyve

​2016.07.01. napjától megváltoznak a Munka törvénykönyvének a napi pihenőidőre vonatkozó szabályai. A módosulás az „egyenértékű kompenzáló pihenőidő” elvén alapul, és a célja, hogy a pihenőidőnek közvetlenül kell követnie azt a munkaidőt, amelynek kompenzációjára szolgál, hogy elkerülhető legyen a munkavállaló fáradtságának vagy kimerültségének a munkaidő folyamatos halmozódása miatti előfordulása.

Tovább

04.29

2016

Vasárnapi boltzár eltörlése

2015. március 15. napjával hatályba lépett törvény néhány kivétellel tiltotta a vasárnapi és munkaszüneti napokon történő munkavégzést a kiskereskedelmi szektorban. Az ún. vasárnapi boltzár egy évig állt a közbeszéd középpontjában és az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. A társadalmi és politikai csatározás eredményeképpen a tilalom 2016. április 16. napjától eltörlésre került, így sokakat ismételten érint a vasárnapi munkavégzés.

Tovább

03.01

2016

Időt nyertek a Kft.-k a tőkeemelésre

Elfogadta az országgyűlés az új Ptk. hatályba lépéséről és átmeneti rendelkezéseiről szóló törvénynek azt a módosítását, amelynek értelmében a Kft.-k 2017. március 15-ig hozhatják meg a tőkeemelésről szóló döntésüket, addig pedig működhetnek a régi Gt. hatálya alatt.

Tovább

02.26

2016

Kivett üzemből szálloda

Irodánk 1.500.000,- euró ügyleti értékű ingatlan-értékesítésre kapott megbízást egy az ingatlant tulajdonló osztrák érdekeltségben levő gazdasági társaságtól. A belvárosi elhelyezkedésű, jelenleg irodaházként funkcionáló épületet egy izraeli befektetőcsoport a jövőben szálloda üzemeltetésére kívánja hasznosítani.

Tovább

02.08

2016

Ingatlanpiaci bumm

A lakáspiac élénkülése már a 2015. évben érezhető volt. Az idei évben az áfa csökkentés és a CSOK hatására még nagyobb forgalomnövekedésre lehet számítani. A lakáspiaci tranzakciók száma Irodánkban is növekedett és a 2015-ös évben közel egymilliárd forint összforgalmi értékű ingatlan adásvétele során képviseltük ügyfeleink érdekeit.

Tovább

07.14

2015

A munkavállaló elektronikus levelezésének ellenőrzése

Előző bejegyzésünkben ismertettük a munkavállalók munkahelyi internethasználatának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Kiemeltük, hogy fontos előre meghatározni az eszközök munkacélú vagy magáncélú rendeltetését, illetve az eszközhasználatra vonatkozó munkáltatói elvárások szabályzatban rögzítését. Jelen összefoglalókban a munkavállalók elektronikus levelezéseinek ellenőrzésére térünk ki.

Tovább

06.03

2015

A munkavállaló internethasználatának ellenőrzése

Korábbi bejegyzésünkben ismertettük a munkavállalók munkahelyi internethasználatának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Kiemeltük, hogy fontos előre meghatározni az eszközök munkacélú vagy magáncélú rendeltetését, illetve az eszközhasználatra vonatkozó munkáltatói elvárások szabályzatban rögzítését. Jelen összefoglalókban a munkavállalók elektronikus levelezéseinek ellenőrzésére térünk ki.

Tovább

04.17

2015

Garancia mint önálló biztosíték

Az új Ptk. egyértelművé tette, hogy a jövőben nemcsak a bankok, hanem –a fogyasztók kivételével- bárki vállalhat garanciát, továbbá részletezte és pontosította a garanciavállalás szabályait. Ennek eredményeként várható, hogy a gazdasági életben egyre inkább elterjed a biztosítékadás e formája. Erre tekintettel az alábbiakban összegezzük a garanciavállalás lényeges szabályait.

Tovább

02.12

2015

Sérelemdíj

Az új – 2014. március 15. napjától hatályos – Ptk. megszűntette a korábban a kártérítés keretei között szabályozott nem vagyoni kártérítés jogintézményét, és egyidejűleg bevezette a személyiségi jogok megsértésének szankciójaként a sérelemdíjat. A sérelemdíj az új Ptk. hatályba lépése után bekövetkezett személyiségi jogsértések esetében alkalmazandó.

Tovább

01.22

2015

Törzstőke-emelési kötelezettség és megoldások

Gondolkozott már azon, hogy az Ön Kft.-je hogyan fog eleget tenni az új Ptk. által előírt 3.000.000,- forintos törzstőke követelménynek? Önnél is folyamatban van már a 2014. üzleti év zárása? Bejegyzésünkben ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy a 2014. üzleti év adózott eredménye hogyan állítható a törzstőke-emelés szolgálatába, anélkül, hogy a társaságok tagjainak mélyen a zsebükbe kelljen nyúlnia a források előteremtésére.

Tovább

12.18

2014

A behajtási költségátalány

Vállalkozások között létrejött szerződések esetén, mind a korábbi, mind a jelenleg hatályos Ptk. rendelkezik az ún. behajtási költségátalány fogalmáról. A törvény rendelkezése szerint szerződésben nem lehet kizárni a költségátalányt, továbbá nem lehet a törvényi értéknél alacsonyabb összegben meghatározni. A Ptk. 6: 155.§ (2) – korábbi Ptk. 301/A.§- szerint, a fizetési késedelembe eső szerződő fél köteles a másik fél behajtási költségeinek fedezésére 40,- EUR-nak megfelelő forintösszeget fizetni. Az összeg független a késedelem időtartamától, a fél költségének tényleges nagyságától, továbbá az összegtől, amelynek megfizetésével a fél késedelembe esett.

Tovább

11.04

2014

Védjegyoltalom

A társaságok többsége termékének (árujának vagy szolgáltatásának) megjelölésére arculatot alakított ki, annak érdekében, hogy képes legyen saját magát, illetve termékét a versenytárstól, illetve annak termékeitől megkülönböztetni. Az arculat a minőség jellemzője is. A társaság arculata bizalmat teremt, ami kialakítja az ügyfélkört és megteremti a társaság jóhírnevét. A fogyasztók gyakran érzelmileg kötődnek a társaság által használt logóhoz. A társaság azonban sokszor nem is gondolja, hogy a hosszú ideje tartó használat önmagában nem nyújt kellő védelmet a szorgos munkával kialakított és ismertté tett brand, márka védelmére. A problémával a társaságok rend szerint akkor szembesülnek, amikor a versenytárs az arculatot „lemásolva” próbál a piacon érvényesülni. Védjegyoltalom hiányában igen nehéz az igényérvényesítés. A védjegy lajtstromozása megőrzi a márka értékét, értékes tőkét képez, megóv a konkurens márkáktól, meghatározza a jogokat és megelőzi a hamisítást, valamint a csalást.

Tovább

10.03

2014

Ügyvezető felelőssége harmadik személyekkel szemben

Az elmúlt időszak jogszabályváltozásainak egyik kiemelkedően fontos és jelentős közfigyelemmel kísért témája a vezető tisztségviselők felelőssége. Legelső hírlevelünkben (2014. augusztus) bemutattuk az ügyvezető társasággal szembeni felelősségének új szabályait. A jelen írásban az ügyvezető kívülálló harmadik személyekkel szembeni felelősségének néhány fontos szabályáról olvashat. A téma szakmai körökben és a gazdaság szereplői között is heves vitákat vált ki, és igen eltérő értelmezések hangzanak el, illetve jelennek meg. E vitákat végső soron egy esetleges jogszabályváltozás vagy a kialakuló bírói gyakorlat fogja majd eldönteni.

Tovább

09.01

2014

Elévülés az új Ptk. tükrében

Az időmúlás jelentőségével nem árt tisztában lenni követelésünk érvényesítésekor. Az évek múlásával nem csak a bizonyítás válik egyre nehezebbé (okiratok vesznek el, a tanúk emlékei megkopnak), hanem aki nem fektet kellő súlyt a követelése érvényesítésére, könnyen eleshet attól, hogy igényének bíróság előtt érvényt szerezzen. Amennyiben arra jogszabály kifejezetten nem ír elő határidőt, úgy az általános elévülési időn belül lehet igényünket bíróság előtt érvényesíteni.

Tovább

08.01

2014

Az Ügyvezető felelősségének korlátozása

Az ügyvezetők társasággal szemben fennálló felelősségének az új Ptk. által módosított szabályozása sokat vitatott téma. Kétségtelen, hogy ezáltal megnőtt az ügyvezető felelőssége, azonban bővült a felelősség korlátozásának lehetősége is. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felelősség korlátozásának egyes lehetőségeit.

Tovább

02.05

2014

Management buy-out

Irodánk sikeresen képviselte a világ legnagyobb készpénz- és értéklogisztikai cége magyarországi leányvállalatának menedzsmentjét a magyarországi leányvállalat felvásárlásában.

Tovább

03.04

2013

Dr. Benisch Gabriella az AIDA kollokvium előadója

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztálya Biztosítási Jogászok Nemzetközi Szervezetének (AIDA) magyar nemzeti szekciója nemzetközi konferenciáját 2012. november 29-30. között Budapesten.Irodánkat az a megtiszteltetés érte, hogy dr. Benisch Gabriella, Irodánk partnere felkérést kapott, hogy a biztosítási jogviták rendezése témájában tartson kitekintést.

Tovább