"fizetési késedelem"

12.18

2014

A behajtási költségátalány

Vállalkozások között létrejött szerződések esetén, mind a korábbi, mind a jelenleg hatályos Ptk. rendelkezik az ún. behajtási költségátalány fogalmáról. A törvény rendelkezése szerint szerződésben nem lehet kizárni a költségátalányt, továbbá nem lehet a törvényi értéknél alacsonyabb összegben meghatározni. A Ptk. 6: 155.§ (2) – korábbi Ptk. 301/A.§- szerint, a fizetési késedelembe eső szerződő fél köteles a másik fél behajtási költségeinek fedezésére 40,- EUR-nak megfelelő forintösszeget fizetni. Az összeg független a késedelem időtartamától, a fél költségének tényleges nagyságától, továbbá az összegtől, amelynek megfizetésével a fél késedelembe esett.

Tovább