"személyiségi jogok"

02.12

2015

Sérelemdíj

Az új – 2014. március 15. napjától hatályos – Ptk. megszűntette a korábban a kártérítés keretei között szabályozott nem vagyoni kártérítés jogintézményét, és egyidejűleg bevezette a személyiségi jogok megsértésének szankciójaként a sérelemdíjat. A sérelemdíj az új Ptk. hatályba lépése után bekövetkezett személyiségi jogsértések esetében alkalmazandó.

Tovább