Ingatlanfejlesztők figyelem!

Elsősorban több ütemben megvalósuló ingatlanfejlesztések esetén érdemes tudatosítani és élni az új Ptk. által biztosított új megoldással, amely lehetővé teszi a földterület és a rajta álló épület külön ingatlanként történő nyilvántartását. Az egész ingatlan tulajdonosa már rendelkezhet úgy, hogy a földet és a rajta álló épületet önálló ingatlanokként jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek eredményeképpen az épület önálló ingatlanként saját tulajdoni lapon kerül nyilvántartásra.

Főszabály szerint az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg. A felépített épület kiemelése és önálló helyrajzi szám alatti nyilvántartásba vétele egy viszonylag egyszerűen és gyorsan lebonyolítható eljárás, amely leginkább az ingatlanberuházók és fejlesztők számára tartogat előnyöket. Az épület és a föld önállóan történő forgalomképessé válásán túl attraktív ez a megoldás olyan speciális esetekben is, amikor egy földterületen eltérő időben kívánnak több épületet építeni és esetleg a már elkészült épületek társasházasításával nem akarják megvárni a beruházás összes ütemének a megvalósulását. Így a már felépített lakóépületen történő társasház alapítást nem késlelteti a kivitelezés későbbi ütemeinek a befejezése, mivel a lakóépület önálló ingatlanként kerül nyilvántartásba vételre. Finanszírozási és egyéb szempontokból (például lakcímképzés) előnyösebb a vevőknek is a gyorsabb társasházasítás. Ráadásul ebben az esetben az épületek nem válnak az „egy telek – egy társasház” elve alapján egy nagy és nehezen kezelhető társasház részévé, hanem önálló társasházakként jönnek létre. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy az épület tulajdonosát az épület fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a földre földhasználati jog illetheti meg. Amennyiben a telek társasház általi ennél szélesebb körű használata felmerül, úgy az magánjogi szabályozással biztosítható.

Vissza

ingatlan épületkiemelés