Haszonélvezeti jogról lemondás esetén fizetendő illeték

Akár a lakhatás biztosítása, akár hasznosítás céljából előfordul, hogy ingatlan adásvétele esetén az eladó fenntartja a haszonélvezeti jogát az ingatlanon. Ha a tulajdonos tehermentes ingatlantulajdont szeretne, két lehetősége van: vagy megvárja, míg a határozott időtartam lejár, illetve a jogosult halála (jogutód nélküli megszűnése) bekövetkezik, vagy megpróbál megállapodni a haszonélvezővel, hogy haszonélvezeti jogáról mondjon le. A haszonélvezeti jognak mint vagyoni értékű jognak azonban értéke van, így a tulajdonosnak számolnia kell azzal, hogy ez utóbbi esetben fizetési kötelezettsége merül fel. Ugyan a haszonélvező a jogáról ellenérték nélkül is lemondhat, gyakoribb azonban, hogy a megváltásra ellenérték fizetése fejében kerül sor. A haszonélvezeti jog értékének kiszámítási módját az illetéktörvény az ingatlan forgalmi értéke és a haszonélvező életkora alapján pontosan meghatározza.  Nem ritka azonban az sem, hogy a haszonélvezőnek csak a törvény alapján számított értéknél magasabb ellentételezés fejében áll érdekében hozzájárulni a haszonélvezeti joga törléséhez. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez esetben a tulajdonos által fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték alapját a törvény alapján számított érték, vagy a felek megállapodása során meghatározott, ettől eltérő ellenérték képezi?

Irodánk sikeresen fellebbezett meg egy kibocsátott fizetési meghagyást, amelyben az adóhivatal a visszterhes vagyonszerzési illetéket a felek megállapodása szerinti összeg alapulvételével számította ki, mely a törvényi által meghatározott értéknél magasabb volt.

Az illeték alapja vonatkozásában az illetéktörvény ugyanis kifejezetten kimondja, hogy a vagyoni értékű jog forgalmi értékének a törvényben meghatározott módon számított értéket kell tekinteni. Ebből következik, hogy amennyiben a szerződő felek a joglemondás ellenértékeként ettől eltérő összegben állapodtak meg, úgy az üzleti megállapodásuk eredményeként meghatározott összeg nem képezheti a visszterhes vagyonszerzési illeték alapját, mivel a törvény ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. Az illetéktörvény szerinti forgalmi érték tehát független a felek szerződéses akaratától, független a szerződésben kikötött ellenértéktől, azt az illetéktörvény alapján kell kiszámítani és az illeték alapjául venni.

Vissza

haszonélvezeti jog illeték