Elektronikus építési napló

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben és naprakészen tartalmazza a kivitelezési szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák, környezeti hatások adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket, így különösen utasításokat, hibajelzéseket, illetve olyan veszélyhelyzeteket, amelyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót általános építmények esetében a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni. A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezéseknél az építési napló vezetését papír alapon is be lehet fejezni.

Az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak nyilvántartásba kerülését.

Az e-építési napló alkalmazás online felületen – már mobiltelefonon is - elérhető, ezért használatához internetkapcsolat szükséges. Az alkalmazás okmányirodában véglegesített ügyfélkapus regisztrációval használható.

Egyszerűsíti az adminisztrációt, hogy egy beruházáshoz egy e-építési napló van rendelve; a beruházást kivitelező fő- és alvállalkozók tevékenysége pedig az e-építési napló részét képező e-főnaplókban és e-alnaplókban kerül dokumentálásra. 

Vissza

ingatlan építési napló