Vasárnapi boltzár eltörlése

2015. március 15. napjával hatályba lépett törvény néhány kivétellel tiltotta a vasárnapi és munkaszüneti napokon történő munkavégzést a kiskereskedelmi szektorban. Az ún. vasárnapi boltzár egy évig állt a közbeszéd középpontjában és az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. A társadalmi és politikai csatározás eredményeképpen a tilalom 2016. április 16. napjától eltörlésre került, így sokakat ismételten érint a vasárnapi munkavégzés.

A vasárnapon munkát végezni kényszerülő munkavállalókra a Munka törvénykönyve speciális rendelkezéseket tartalmaz. Meghatározza, hogy munkaidő vasárnapra rendes munkaidőként mikor osztható be. Amennyiben a munkavégzés kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál történik, akkor a munkavállaló rendes munkaideje vasárnapra is beosztható.

Ha a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag abból az okból kerül sor, mert a munkavállaló a kereskedelmi szektorban tevékenységet folytató munkáltatónál kerül foglalkoztatásra, úgy a jelenleg hatályos szabályozás szerint 50%-os mértékű vasárnapi pótlék illeti meg a munkavállalót. Az ilyen munkavállalónak akkor is jár a vasárnapi pótlék, ha rendkívüli munkaidőben végez vasárnap munkát. Amennyiben a munkavállaló munkaszüneti napon végez munkát, úgy részére 100%-os mértékű munkaszüneti napra járó pótlék jár. Ennek megfelelően vasárnapi pótlék helyett a munkaszüneti napi pótlékot kell megfizetni a munkavállalónak húsvét- vagy pünkösdvasárnap, illetve vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.

Vissza

munkajog munkaidő bérpótlék