Védjegyoltalom

Mire terjedhet ki a védjegyoltalom?

Oltalom alá helyezhető a megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható szó, szóösszetétel - beleértve a személyneveket és a jelmondatokat - betű, szám (szóvédjegy), valamint ábra, kép, sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, színt színösszetétel, fényjel, hologram, hang, valamint mindezeknek összetétele (ábrás védjegy).

Milyen előnyt nyújt a védjegyoltalom?

A védjegyoltalom eredményeképp a védjegy használatára, illetve a használat átengedésére (licencia) a jövőben kizárólag a védjegyjogosult lesz jogosult. A védjegyjogosult felléphet bárkivel szemben, aki a védjegyet jogosulatlanul használja, illetve a védjegyet bitorolja.

Csak Magyarországon nyújt védelmet a védjegy?

A védjegyoltalomból eredő jogok Magyarország területére korlátozódnak, azonban lehetőség van a védjegyet más országban is lajstromoztatni. Nemzeti úton minden egyes olyan ország iparjogvédelmi hivatalánál bejelentés tehető, ahol Ön oltalmat kíván szerezni. Ha Ön olyan országokban kíván oltalmat szerezni, amelyek regionális védjegyrendszer tagjai, az összes tagállam területére kiterjedő hatállyal kérheti a lajstromozást. A legismertebb a közösségi védjegy, amely az EU egész területére kiterjedő oltalmat biztosít egyetlen bejelentéssel és eljárással. Nemzetközi szinten az ún. madridi rendszernek köszönhetően mintegy 70 országban szerezhető oltalom egyetlen bejelentéssel és eljárással, amennyiben Ön Magyarországon védjegybejelentést tett, és oltalmat szerzett védjegyére Magyarországra kiterjedő hatállyal.

Az alábbiakban a Magyarországon lajstromoztatott nemzeti és a közösségi védjegyet hasonlítottuk össze néhány aspektusból.

Nemzeti védjegyKözösségi védjegy
Védelem területeMagyarországaz Európai Unió minden tagállama
Eljáró hivatalSzellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaEurópai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala (OHIM)
Igényérvé-nyesítésre illetékes bíróságmagyar bíróságokannak az uniós tagállamnak a bírósága, amelyben a védjegyet megsértik
Az oltalom alá helyezési eljárás időtartamaeljárás típusától függően 1-7 hónaplegalább 6-7 hónap
Az eljárás díjaaz eljárás típusától és áruosztályok számától függően eltérő, de legalább 74.800,-Ftaz eljárás formájától és az áruosztályok számától függően eltérő, de legalább 900 euró
Védelmi idő10 év, amely 10-10 évvel meghosszabbítható0 év, amely 10-10 évvel meghosszabbítható

Mire jogosít fel a védjegyoltalom?

A védjegyjogosult a bitorlóval szemben a vámjogi és büntetőjogi következményeken túl - az eset körülményeihez képest – a következő polgárjogi igényeket támaszthatja:

Irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik védjegyek oltalom alá helyezése és a védjegybitorlókkal szembeni fellépés területein. Amennyiben többet szeretne tudni a témában, készséggel nyújtunk Önnek átfogóbb és személyre szabott tanácsadást.

Vissza

védjegy