Módosult a vezető tisztségviselők felelőssége, új zálogjogi szabályok

Az országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el a 2014 márciusa óta hatályos új Polgári Törvénykönyv legfrissebb módosítását. A június 23-án kihirdetett módosítás többek között két fontos változást hozott a gazdasági élet szempontjából.

A módosítás hatályon kívül helyezte a vezető tisztségviselők által harmadik személynek okozott károkért való egyetemleges felelősséget megállapító szabályt, amely a joggyakorlatban jelentős bizonytalanságot és értelmezési problémákat okozott. Július 1-jétől már új felelősségi szabály érvényesül: a vezető tisztségviselő által harmadik személyeknek okozott kárért elsősorban a jogi személy felel, a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felelőssé akkor tehető, ha kárt szándékosan okozta. (A vezető tisztségviselők felelősségét érintő korábbi szabályozásról itt olvashat.)

A gazdasági és a hitelélet élénkítése érdekében került sor a biztosítékok újraszabályozására. Ismét lehetőség lesz arra, hogy a finanszírozó pénzintézetek biztosítékként vételi jogot alapítsanak valamely vagyontárgyra (fogyasztóknak nyújtott hitelek esetén ez továbbra sem lesz lehetséges). Október 1-jétől a törvény megteremti a lehetőséget a bankok számára, hogy követelésük biztosítására alapított járulékos jelzálogjogukat önálló zálogjoggá alakítsák. Az önálló zálogjog továbbruházható, így biztosítja a bankok számára a hitelezésükhöz szükséges forrást. Szintén lényeges változás, hogy július 1-jétől a törvény lehetőséget biztosít, hogy a felek zálogjoggal biztosított követelésüket a zálogjog nélkül átruházzák, vagyis kizárják a járulékos zálogjog átszállását, így elválhat egymástól a kötelmi adós és a dologi adós személye.

Fontos fogyasztóvédelmi újítás, hogy október 1-je után a bankok fogyasztói szerződések esetén csak bírósági végrehajtás útján értékesíthetik a zálogtárgyakat. A szabály hatályba lépését követően kötött fogyasztói szerződésekben a bankokat mint zálogjogosultakat a továbbiakban nem illeti meg a jog, hogy egyoldalúan válasszák ki az értékesítés módját. A bankoknak ezt követően külön megállapodást kell kötniük a fogyasztókkal a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésről.

Vissza

új Ptk. vezető tisztségviselő zálogjog