Kevesebb, mint 10 nap maradt a törzstőke megemelésére!

Azok a korlátolt felelősségű társaságok, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- forintot, 2017. március 15. napjáig kötelesek törzstőkéjüket megemelni, vagy határozniuk kell az átalakulásukról olyan gazdasági társasággá (pl. közkereseti társasággá vagy betéti társasággá), amely esetében nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. A törzstőke-emeléssel egyidejűleg dönteni kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről is.

Nem terheli tőkeemelési kötelezettség azokat a cégeket, amelyek a határidő előtt jogutód nélküli megszűnési eljárás alá kerülnek (azaz pl. elhatározzák végelszámolásukat), feltéve, hogy a céget a nyilvántartásból törlik. 

Vissza

törzstőke tőkeemelés új Ptk.