Garancia mint önálló biztosíték

A garancia legfontosabb jellemzője, hogy nem járulékos jellegű. A garanciát alapvetően ez a jellemzője különbözteti meg a kezességtől és teszi sokkal vonzóbb biztosítékká. Mint ismert, a kezes nemcsak azokat a kifogásokat érvényesítheti a jogosulttal szemben, amelyek őt egyébként megilletik, hanem azokat is, amelyek az eredeti kötelezettet megillették a jogosulttal szemben. Pl. ha a kezes adásvételből eredő vételártartozás megfizetésére vállalt kezességet, de a termék hibás volt, a kezesség igénybevételekor érvelhet az eladóval szemben azzal, hogy az eladó hibásan teljesített, ezért vételárra csak részben jogosult.

Ezzel szemben a garancia önálló kötelezettségvállalás, független az alapul fekvő jogügylettől. Maradva a fenti példánál: a garantőr nem érvényesítheti a vevőt megillető kifogásokat, így hibás teljesítés esetén sem tagadhatja meg a garancia teljesítését.

A garancia önálló jellegéből következik az is, hogy az alapkötelezettség változása a garantőr kötelezettségét nem érinti. Míg a kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt – tehát, ha pl. csökken a kötelezettség, csökken a kezesség is –, a garantőr egy konkrét összeg megfizetésére vállal kötelezettséget, függetlenül annak alapjogviszonyban történő esetleges módosulásától.

Tekintettel arra, hogy a garancia nem járulékos jellegű, – szemben a kezességgel – az alapjogviszony érvénytelensége sincs hatással a garancia tartalmára. Tehát a jogosult akár érvénytelen jogügyletből eredő „követelését” is érvényesítheti a garantőrrel szemben.

Garancia tartalma

Garancia alapítható akár egyoldalú nyilatkozattal, akár szerződéssel. A jogalkotó a garancia érvényességét írásbeli alakhoz köti, tehát legalább a garancia lényeges tartalmi elemeit írásban rögzíteni kell. A Ptk. alapján a garancia lényeges tartalmi elemei az alábbiak:

Garancia lehet határozott vagy határozatlan idejű, azonban a határozatlan idejű garancia három hónapos felmondási idővel megszűntethető. Egyéb esetekben a garancia csak akkor mondható fel, ha arról a felek a garancia megalapításkor kifejezetten megállapodtak.

A garancia egyik legfontosabb eleme a lehívás szabályainak pontos meghatározása. A garanciában egyértelműen, kétséget kizáróan rendezni kell, hogy mely dokumentumokat – pl. szállítólevél, számla – és hogyan kell a jogosultnak benyújtani – pl. eredetiben, postán, scannelve – a garancia érvényesítéséhez.

Úgy véljük, hogy a fentiek kellően alátámasztják, hogy a jövőben miért célszerű a gazdasági életben alkalmazott biztosítékok körért bővíteni a garanciával.

Amennyiben mindezekre tekintettel is szükségesnek véli a gazdasági tevékenysége során eddig alkalmazott szerződéses biztosítékok újragondolását, szívesen állunk rendelkezésükre.

Vissza

új Ptk. garancia