Európai egyedi azonosító

2017 júniusától valamennyi uniós tagállam cégnyilvántartása összekapcsolttá vált és létrejött az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (Business Registers Interconnection System - BRIS). A vállalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik, kereskedelmi képviseleteik egy egyedi azonosítót kaptak (EUID), amely az Unión belül lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat.

Az Unió egységes piaca adta lehetőségeket kihasználva egyre több vállalkozás terjeszkedik a nemzeti határokon túlra. A több tagállamra kiterjedő vállalatcsoportok különböző tagállamokból származó cégeket foglalnak magukban, és számos vállalati szerkezetátalakítási művelet – például egyesülés vagy szétválás – szintén más-más tagállamban letelepedett cégeket érint. Következésképp határokon átnyúló összefüggésben egyre növekedett a céginformációkhoz való hozzáférés iránti igény, amely a BRIS létrejöttéhez vezetett.

A BRIS összekapcsolja a tagállamok cégnyilvántartását, ezáltal egy olyan közös uniós platformot képez, amely által elérhetővé válik, hogy egyes tagállami (valamint izlandi, liechtensteini vagy norvég) cégnyilvántartásokból bárki információkhoz jusson, valamint, hogy egyes tagállami nyilvántartások egymás között adatokat osszanak meg, azzal a céllal, hogy a határon átnyúló jelentőségű változásokról az érintett tagállami nyilvántartások időben információt szerezzenek.

Az EUID a magyar cégek esetében az országkódból (HU), a nyilvántartás azonosítójából (OCCSZ) és a nyilvántartási (cégjegyzékszám) számból áll. Amennyiben megváltozik egy cég cégjegyzékszáma a változás nem érinti az EUID-t. A cégnyilvántartásba már bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló cégek esetében az EUID a cégbíróság által 2017. június 9-én automatikus végzéssel, elektronikus úton került megállapításra és bejegyzésre a cégjegyzékbe.

A magyar cégformák közül a következőket érinti a BRIS irányelv: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, európai részvénytársaság, továbbá az Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelep és kereskedelmi képviselet.

A BRIS-t bárki elérheti az e-Justice portálon: (https://e-justice.europa.eu),ahol kereséstcégnévvel vagy cégjegyzékszámmal lehet kezdeményezni.

Vissza

EUID